Zijn game principes transfereerbaar naar onderwijs?

Tijdens Online Educa heb ik een kennissessie bijgewoon over de transfereerbaarheid van game principes naar het reguliere onderwijs. De sessie werd geleid door Karl Royle van de University of Wolverhampton in Groot Brittannië. Als uitgangspunt presenteerde Royle ons een lijst met 16 belangrijke game principes zoals die zijn geformuleerd door James Paul Gee. Voor een overzicht van de principes van Gee, zie zijn artikel “Good Video Games and Good Learning

Ik kende de principes van Gee nog niet, maar vind ze zeer inspirerend om daarmee over onderwijs na te denken. Naar mijn mening biedt sociaal constructivistische didactiek in combinatie met ICT juist mogelijkheden om een aantal van die principes in het onderwijs toe passen.

Transparantie
In het lijstje van Gee ontbreekt naar mijn mening nog een belangrijk principe: transparantie. Games geven de speler continu informatie over de status van de wereld om hem/haar heen en zijn voortgang (eigen levenskracht, levenskracht van tegenstander, weg naar het doel, lengte level, etc.) op basis waarvan de speler beslissingen neemt. Juist door de inzet van ICT kan die continue transparantie mbt voortgang ook in het reguliere onderwijs worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld doordat studenten en docenten (visuele) rapportages over hun voortgang kunnen genereren.  Studenten kunnen daar zelf hun conclusies uit trekken, maar opleiders kunnen deze informatie ook goed gebruik bij het vormgeven van face-2-face interventies. Een voorbeeld daarvan vind je terug in  VAL en bijbehorende elo VLC.

Tijdens de sessie gaf Royle ons ook nog enkele voorbeelden van games for learning om te bekijken. Daar ben ik nog niet aan toegekomen, maar hieronder een overzicht van enkele besproken games.

Tot slot gaf Royle aan dat deze game princpes overeenkomen met de vaardigheden voor 21ste century learning. In zijn paper Confronting the challenges of participatory culture noemt Henry Jenkins een aantal van die vaardigheden. Een aanrader!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

OEB10: technologische ontwikkelingen veranderen de wereld, maar het onderwijs is in kern hetzelfde gebleven

Bovenstaande uitspraak typeert voor mij de opening van Online Educa Berlijn 2010, één van de grootste congressen op het gebied van leren en ICT in Europa. De impact van technologische ontwikkelingen op de maatschappij is groot. Het verandert de manier waarop we naar zaken zijn gaan kijken en ons gedragen, maar voor het onderwijs lijkt dat in mindere mate op te gaan, aldus de sprekers tijdens de opening. Natuurlijk zijn er in het onderwijs allerlei innovaties gaande, maar die worden hoofdzakelijk gedaan door een relatief kleine groep voorlopers en in de kern is het onderwijs nog altijd hetzelfde: frontaal onderwijs aan grote groepen studenten met een docent voor de klas. Vrijwel alle keynotes hadden deze boodschap in zich. Hieronder de belangrijkste keynotes van dag 1.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wie ben ik?

Niels Maes, werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als trainer/adviseur op het gebied van onderwijs en ict en blended learning. Van huis uit ben ik docent Engels en heb me vanaf 2000 gespecialiseerd in digitale media/communicatie en nieuwe manieren van opleiden en leren zoals Virtual Action Learning (VAL). Ik ben tevens VAL expert. VAL is voor mij een belangrijke inspiratiebron.

Ik help opleidingen bij het ontwerpen en implementeren van blended learning oplossingen. Dicht bij docenten en studenten werken vind ik het meest inspirerend. Kom vanuit het bedrijfsleven (Citowoz) en werk sinds 2006 bij de HAN.

Ik loop al lang rond met de gedachte om een eigen blog te beginnen, maar een recent bezoek aan Online Educa Berlijn heeft me doen besluiten daarmee daadwerkelijk een start te maken. Ik wil hier af en toe gaan publiceren over mijn vakgebied, interessante zaken die ik daarin tegenkom en hetgeen ik via mijn werk ontwikkel delen met anderen.

Ik ben ook te volgen op twitter via twitternaam nielsm1978 Ik twitter regelmatig over blended learning, muziek en wielrennen; mijn hobbies. Samen met mijn collega’s twitter ik ook over interessante ontwikkelingen mbt ict in onderwijs via de hashtag #hanicto

Posted in Uncategorized | 1 Comment